×
เปิดddns.Cloud
Images/Blog/JRhwmjE7-2024-02-02_093415.png
เขียนโดย kapnetwork เมื่อ Tue 19 Mar, 2024
Like

Link PDF

Setup Cloud

  1. แจ้ง ผู้ให้บริการ Internetที่ใช้งานปรับเปลี่ยน Bridge Mode ที่Router
  2.  ผู้ให้บริการจะให้ Username Password เชื่อมต่อ Internet
  3. เสียบสายแลน Router พร้อม นำ Username Password ใส่ตั้งค่าใน Mikrotik PPPoE Client

หมายเหตุ:ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจของผู้ให้บริการ Internet  จะเป็นFix IP ,Private IP , Public IP
                เปิดใช้งาน Cloud จำเป็นต้อง Public ip  หรือ Fix IP

การเชื่อม ต่อ Bridge Mode มีความเสี่ยง แนะนำให้เปลี่ยนรหัส Mikrotik ที่มีความปลอดภัย เปิด ใช้งานDDNS= Cloud ชื่อจะเป็น S/N อุปกรณ์จะไม่ซ้ำกัน                                            แจ้ง ISPปลดNAT หรือเปลี่ยนแพ็คเกจ Internet                                            พร้อมใช้งาน Cloud

https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/PPPoE
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Cloud

Use Cloud

เข้าใช้งานตั้งค่าแก้ไข ได้ทันที

 

แท๊ก
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.