×
hAP ac lite tower
✅มีพอร์ต 100 Mbps จำนวน 5 พอร์ต
✅สามารถใช้งานแบบไร้สายได้ที่ความเร็ว 733 Mbps
✅มีเสาอากาศในตัวขนาด 2 dBi (2.4GHz) / 2 dBi (5GHz)
✅มีพอร์ต USB type A พร้อมใช้งานจำนวน 1 พอร์ต
✅เหมาะสำหรับใช้งานในที่พักอาศัย
รหัสสินค้า: hAP ac lite tower
จำนวนสินค้าที่มี : 9
ราคา:
1,998.00 ฿
(ราคายังไม่รวม VAT) ของ_hAP ac lite tower
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
[$HeaderRelatedProducts]
890.00 ฿
1,998.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2023 Vevo Systems Co., Ltd.